good

good
{gud}
I. 1. добър, доброкачествен, хубав
2. хубав, приятен
it is GOOD to... хубаво/приятно е да...
aplles are GOOD eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене
3. добър, полезен, здравословен
to eat/drink/smoke more than is GOOD for още прекалявам с ядене/пиене/пушене
4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат
5. добър, добродетелен, милостив
GOOD deeds добри дела, благодеяния
6. добър, мил, любезен
be GOOD enough to... бъдете така добър/любезен да
7. добър, правилен, уместен, основателен
8. добър, послушен (особ. за деца), кротък
there's a GOOD girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам
9. добър, опитен, който го бива (at)
подходящ, годен (for)
to be GOOD at добър съм по, удава ми се...
to be пo GOOD at не ме бива по/за
10. добър, пресен (за продукти)
to keep GOOD запазвам се, не се развалям (за храна)
11. валиден, истински, нефалшифициран
12. добър, здрав, силен
with his GOOD leg със здравия си крак
13. способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен
I am GOOD for another ten miles мога да издържа още десет мили
to be GOOD for 100 pound мога да платя 100 лири
he's always GOOD for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях
14. добър, удобен, изгоден, благоприятен
15. често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял
GOOD hard work усилена работа, зор
in GOOD plain English на прост английски
you have a GOOD way to go имаш да биеш доста път
to wait two GOOD hours чакам цели два часа
16. в поздрави
GOOD afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане
GOOD night лека нощ
as GOOD as толкова добър, колкото, все едно, че, почти
it is as GOOD as done все едно, че е свършено
it is as GOOD as saying that все едно да кажеш, че
her GOOD man ост. благоверният, съпругът
GOOD old... браво (на)..., ашколсун (на)...
a GOOD sport/sort/sl. egg славен човек, арабия
that's a GOOD one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива
to make GOOD компенсирам, възстановявам
to make GOOD the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам
to make GOOD one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си
II. 1. ам. добре
2. разг. за усилване в съчет.
GOOD and много, здравата, хубавичко, както трябва
to be GOOD and angry aм. здравата съм ядосан
GOOD and hard здравата, усилено
GOOD for you! браво!
III. 1. добро
an influence for GOOD добро влияние
he is up to/after no GOOD той готви/крои нещо лошо
2. добро, благо, полза
for the GOOD of one's health заради здравето си
to do someone GOOD полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално)
a nice cup of tea will do you GOOD един хубав чай ще ти дойде добре
much GOOD that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това)
what GOOD is it, what is the GOOD of it, what GOOD will it do? каква полза от това? it's no GOOD няма полза, безполезно e
it's no GOOD (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това
that's пo GOOD това нищо не струва, от това нищо няма да излезе
he'll come to no GOOD ще се провали, нищо няма да излезе от него
it's all to the GOOD толкова по-добре
to be five pounds to the GOOD имам пет лири печалба
3. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора
the GOOD and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите
4. рl вещи, движимо имущество
5. р1 стока, артикули
6. р1 товар, багаж, стоки
7. attr товарен, багажен
by slow/fast GOODs service с малка/голяма бързина (за жп превоз)
to have the GOODs ам. sl. бива ме
to have the GOODs on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого
that's the GOODs! ам. sl. точно така! to catch someone with the GOODs хващам някого на местопрестъплението
to be in GOOD with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого
for GOOD (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно
* * *
{gud} a (better {'betъ}; best {best}) 1. добър, доброкачеств(2) {gud} adv 1. ам. добре; 2. разг. за усилване в сьчет.: good and{3} {gud} n 1. добро; an influence for good добро влияние; he is up
* * *
хубав; харен; хубаво; благо; благоприя; валиден; доброкачествен; добър; добро; добродетелен;
* * *
1. 1 в поздрави 2. 1 валиден, истински, нефалшифициран 3. 1 добър, здрав, силен 4. 1 добър, удобен, изгоден, благоприятен 5. 1 способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен 6. 1 често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял 7. a good sport/sort/sl. egg славен човек, арабия 8. a nice cup of tea will do you good един хубав чай ще ти дойде добре 9. an influence for good добро влияние 10. aplles are good eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене 11. as good as толкова добър, колкото, все едно, че, почти 12. attr товарен, багажен 13. be good enough to ... бъдете така добър/любезен да 14. by slow/fast goods service с малка/голяма бързина (за жп превоз) 15. for good (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно 16. for the good of one's health заради здравето си 17. good afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане 18. good and hard здравата, усилено 19. good and много, здравата, хубавичко, както трябва 20. good deeds добри дела, благодеяния 21. good for you! браво! 22. good hard work усилена работа, зор 23. good night лека нощ 24. good old ... браво (на) ..., ашколсун (на) .. 25. he is up to/after no good той готви/крои нещо лошо 26. he'll come to no good ще се провали, нищо няма да излезе от него 27. he's always good for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях 28. her good man ост. благоверният, съпругът 29. i am good for another ten miles мога да издържа още десет мили 30. i. добър, доброкачествен, хубав 31. ii. ам. добре 32. iii. добро 33. in good plain english на прост английски 34. it is as good as done все едно, че е свършено 35. it is as good as saying that все едно да кажеш, че 36. it is good to ... хубаво/приятно е да .. 37. it's all to the good толкова по-добре 38. it's no good (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това 39. much good that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това) 40. pl вещи, движимо имущество 41. that's a good one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива 42. that's the goods! ам. sl. точно така! to catch someone with the goods хващам някого на местопрестъплението 43. that's пo good това нищо не струва, от това нищо няма да излезе 44. the good and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите 45. there's a good girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам 46. to be five pounds to the good имам пет лири печалба 47. to be good and angry aм. здравата съм ядосан 48. to be good at добър съм по, удава ми се .. 49. to be good for & 100 мога да платя 100 лири 50. to be in good with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого 51. to be пo good at не ме бива по/за 52. to do someone good полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално) 53. to eat/drink/smoke more than is good for още прекалявам с ядене/пиене/пушене 54. to have the goods on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого 55. to have the goods ам. sl. бива ме 56. to keep good запазвам се, не се развалям (за храна) 57. to make good one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си 58. to make good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам 59. to make good компенсирам, възстановявам 60. to wait two good hours чакам цели два часа 61. what good is it, what is the good of it, what good will it do? каква полза от това? it's no good няма полза, безполезно e 62. with his good leg със здравия си крак 63. you have a good way to go имаш да биеш доста път 64. добро, благо, полза 65. добър, добродетелен, милостив 66. добър, мил, любезен 67. добър, опитен, който го бива (at) 68. добър, полезен, здравословен 69. добър, послушен (особ. за деца), кротък 70. добър, правилен, уместен, основателен 71. добър, пресен (за продукти) 72. подходящ, годен (for) 73. р1 стока, артикули 74. р1 товар, багаж, стоки 75. разг. за усилване в съчет 76. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора 77. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат 78. хубав, приятен
* * *
good [gud] I. adj (better[´betə]; best [best]) 1. добър, доброкачествен, хубав; to put in a \good word for казвам добра дума за; 2. хубав, приятен; this mеal is \good to eat това ядене е приятно на вкус; 3. добър, полезен, здравословен; aspirin is \good for headache аспиринът помага при главоболие; he drinks more than is \good for him прекалява с пиенето; 4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат; здрав; 5. добър, добродетелен; милостив; \good deeds (works) добри дела, благодеяния; 6. добър, мил, любезен; be \good enough to sign here бъдете така добър (любезен) да сложите подписа си тук; 7. добър, правилен; целесъобразен; приличен; I thought it \good to do that сметнах, че е добре (правилно, прилично) да направя това; 8. добър, послушен (особ. за деца); there's a \good boy! ти си добро момче! 9. добър, опитен, който го бива (at); подходящ, годен (for); умел, изкусен; to be \good at swimming добре плувам, бива ме в плуването; he'd be no \good as a doctor от него няма да стане добър лекар; 10. добър, свеж, пресен (за продукти); 11. истински, валиден, нефалшифициран; the passport is \good for five years паспортът важи за пет години; 12. добър, здрав, силен; with his \good eye със здравото си око; a \good fire силен огън; 13. способен да издържи (да понесе, да плати); надежден; the tyres are \good for another 5000 km гумите могат да изкарат още 5000 км; to be \good for $ 1000 мога да платя 1000 долара; 14. добър, удобен, изгоден; благоприятен; 15. често за усилване на друго прилагателно: истински; доста, много; цял; \good hard work усилена работа; зор; a \good long walk дълга разходка; in \good plain English на прост английски; you have a \good way to go имаш доста път да вървиш; to wait three \good hours чакам цели три часа; you're \good and early много рано сте дошли; as \good as 1) толкова добър, колкото; 2) все едно, че; почти; it is as \good as new почти е ново; it is as \good as done все едно, че е свършено, почти е свършено; it is as \good as a play! колко забавно! as \good as pie много симпатичен; to give as \good as one gets не падам по-долу, и мен си ме бива; the G. Book Библията; \good old John! браво на Иван, ашколсун, Иване! a \good sport (sort, sl egg, onion) славен човек, арабия; to be as \good as o.'s word изпълнявам обещанието си, оставам верен на думата си, държа на думата си; that's a \good one (разг. 'un) каква лъжа, и тая си я бива; to make \good 1) компенсирам; to make \good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици; 2) доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание); 3) успявам в, постигам; to make \good o.'s escape успявам (удава ми се) да избягам; 4) утвърждавам, закрепям (положението си); доказвам (правата си); 5) пробивам си път, преуспявам; 6) поправям се; изкупвам грешките си; to take (s.th.) in \good part не се засягам; II. adv здравата, хубавичко, както трябва; \good and hard усилено, здравата; \good for you! браво! III. n 1. добро, благодеяние, добро дело; to do \good върша добро; to return \good for evil отвръщам на злото с добро; an influence for \good добро влияние; to be up to no \good готвя (кроя) нещо лошо; to be in \good with s.o. ам. в добри отношения съм с, разбирам се добре с; 2. добро, благо; полза; for the \good of заради, поради; for the common \good за общо добро (благо); to do s.o. \good полезен съм на някого, помагам някому (физически или морално); much \good that will do you ирон. голяма полза (ще имаш от това); a (fat) lot of \good that'll do you! голяма файда! what's the \good of каква полза от (да с ger); it's no \good waiting for him няма смисъл да го чакаме; that's no \good това не струва нищо; от това нищо няма да излезе; to come to no \good провалям се, пропадам, нищо не излиза от мен; it's all to the \good толкова по-добре; to be ten dollars to the \good имам десет долара печалба; 3. for \good (and all) завинаги, окончателно, безвъзвратно; 4. (с гл. в мн.) добри (благочестиви, честни) хора; 5. pl вещи, движимо имущество; 6. pl стока, артикули; \good and chattels лични вещи; the latest spring \goods последните пролетни стоки; fancy \goods модни стоки; consumer \goods стоки за широко потребление; loose \goods насипни материали; semimanufactured \goods полуфабрикати; canned \goods консерви; green \goods пресни зеленчуци (плодове); dry \goods галантерийни стоки; 7. pl товар, багаж, стоки; attr товарен, багажен; a \goods train товарен влак; a \goods station сточна гара; to deliver the \goods доставям стоката; изпълнявам обещание или поето задължение; that's the \goods sl хайде, на добър час; to catch s.o. with the \goods хващам някого на местопрестъплението; to have the \goods on s.o. разполагам с компрометираща информация за някого; to have (put, keep) all o.'s \good in the shop window излагам всичко на показ; a nice little bit (piece) of \goods разг. "парче" (за младо момиче, жена); 8. pl (the \good) улики, веществени доказателства.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Good — Good, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words, though used as the comparative and superlative of good, are from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS. g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god, Goth.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • good — /good/, adj., better, best, n., interj., adv. adj. 1. morally excellent; virtuous; righteous; pious: a good man. 2. satisfactory in quality, quantity, or degree: a good teacher; good health. 3. of high quality; excellent. 4. right; proper; fit:… …   Universalium

 • Good — • The moral good (bonum honestum) consists in the due ordering of free action or conduct according to the norm of reason, the highest faculty, to which it is to conform Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Good     Good …   Catholic encyclopedia

 • good — [good] adj. better, best [ME gode < OE gōd, akin to Ger gut < IE base * ghedh , to unite, be associated, suitable > GATHER] I a general term of approval or commendation 1. a) suitable to a purpose; effective; efficient [a lamp good to… …   English World dictionary

 • good — adj Good, right are comparable when they mean in accordance with one s standard of what is satisfactory. Good (as opposed to bad) implies full approval or commendation of someone or something in the respect under consideration (as excellence of… …   New Dictionary of Synonyms

 • good — ► ADJECTIVE (better, best) 1) to be desired or approved of. 2) having the required qualities; of a high standard. 3) morally right; virtuous. 4) well behaved. 5) enjoyable or satisfying. 6) appropriate …   English terms dictionary

 • Good — or goods may refer to:*Good (economics), an object or service *Good and evil, in religion, ethics, and philosophy *Ethic or philosophic good, an object with ethic or philosophic value *Form of the Good in Platonic philosophyGood can be something… …   Wikipedia

 • Good To Go! — is the electronic toll collection system used by the Washington State Department of Transportation on all current and future toll projects in the state of Washington. Good To Go! customers prepay their tolls into an account, the tolls are then… …   Wikipedia

 • Good — ist das englische Wort für gut. Good ist der Familienname folgender Personen: Ernst Good (* 1950), Schweizer Skirennfahrer Esther Good (* 1987), Schweizer Skirennfahrerin Irving John Good (1916–2009), britischer Statistiker und Kryptologe Jack… …   Deutsch Wikipedia

 • good — [adj1] pleasant, fine acceptable, ace*, admirable, agreeable, bad, boss*, bully, capital, choice, commendable, congenial, crack*, deluxe, excellent, exceptional, favorable, first class, first rate, gnarly*, gratifying, great, honorable, marvelous …   New thesaurus

 • good-oh — /good oh/, Brit. Informal. interj. 1. good (used as an expression of approval, agreement, or admiration). adv. 2. all right. 3. yes. Also, good o. [1915 20] * * * goodˈ o or goodˈ oh interjection Expressing pleasure adverb ( …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”